Seriozitet, cilesi dhe garancë afatgjate!

 
 
 
 

Të ndërtojmë diçka të mrekullueshme!

 
Jemi kotnpani moderne dhe inovative me ekip profesionistësh, ranguar si punëdhënës madhështor dhe i pranuar për punën tonë per qendrueshmeri dhe siguri. Duke vepruar në Maqedonine Veriore prej më shumë se 20 vite, Dongu AG gradualisht ka zhvilluar biznesin e vet në sektorin e ndërtimtarisë, infrastrukturë dhe industri.

Ju mundësojnië fuqi të llojilojshme të fuqisë punetore që mbeshtet menyren e qasjes ne portofolin e gjerë të projekteve tona. Ne besojmë në shpëmdarjen e dijes, adoptimin e praktikave më të mira të ideve të reja për t’u siguruar se në mënyrë të duhur u dorëzojme klientëve tanë projektet më cilësore.
 
 
 
 
Ne ndërtojmë objekte, por edhe objekter na krijojnë neve. Ne besojmë se objektet mund ta formësojnë shoqërinë tonë për të neserme me te mire. Për këtë ndërtojmë.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Biznes inovativ

 
 
 

Praktikat më të mira

 
 
 

Projekte kreative

 
 
 

Kliente të kënaqur

 
 
 
 
 
 

Ekipi ynë përbëhet nga profesionistë të mirëfillt në fushën e

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arkitektë luajnë rol të rëndësishëm në ndërtimtari dhe ata janë përgjegjës për pamjen vizuele të objekteve dhe konstruksionin para dizajnimit strukturor final. Dizajnimi, zhvillimi i projekteve për shfrytëzime komerciale ose banimi, përfshirë edhe bar, restorane, sallone ekspozimi, zyra, hotele, apartamente. Ambicia jonë është të krijojmë lidhje interaktive me secilin klient, duke krijuar projekte të këndshme, duke i potencuar në detaje, funksionalitet dhe estetikë.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Procesi i ndërtimit përfshin 5 faza kryesore: fillimin, planitikimin, rcalizimiq perfonnim, vezhgim dhe mbyllje. Materialet dhe makinat që i përdonm në procesin e ndërtimit janë modeme dhe shumë cilësore. Kombinim harmonizues i traditës, natyrës, artit, elementeve moderne ku në fund merr formën e ndërtimit.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Në procesin e ndërtimit, betoni përdoret për ndërtimin e themelit, shtylla, trarë, pllakave dhe elemente tjera mbajtëse. Ekzistojnë lloje të ndryshme të materialeve lidhëse ku përveç çimentos përdoren gëlqere për beton gëlqeror dhe bitumen për beton asfalti që përdoret për ndërtirnin e rrugëve.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Profesionistët tanë janë liderë industrial që i kuptojnë punët teknike, afariste, rregullatore dhe janë të ngarkuar për dhënie të opiniot profesional. Paraqesin talent kulmor të disiplinave, duke përfshirë inxhinierë, arkitektë, realizues, specialistë për planifikim dhe orar, menaxherë të projekteve dhe profesioniste, dhe t'i gjejnë solucionet për klientët tanë. Klientët tanë na angazhojnë që të u sigurijmë se secili aspekt i programit të tyre kapital ose projekt udhëhiqet në mënyrë të duhur, mirë i finalizuar dhe plotësisht i përmbajtur nga fillimi deri në fund.
 
 
 
 
 
 
 

Projektet tona..

 
 
 
 
 
 
 

Na kontaktoni

 
k. Forino, Gostivar. +389 71 872 079 .
Na kontaktoni duke përdorur formularin më poshtë:

 
 
*
 
 
 
*
 
 
 
 
*